Lithuanian English

Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos:

 • el. parduotuvė priklauso UAB “Kvalitetas”: įm. kodas134992237, adresas Žirmūnų g. 68, Vilnius, tel.: +370 686 79321. Internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui, teikiant užsakymą URBAN FOOD Parduotuvėje.
 • Parduotuvė turi teisę koreguoti Taisykles. Taisyklės taikomos visiems Klientams, užsisakantiems prekes.
 • Klientas privalo susipažinti su Parduotuvės Taisyklėmis prieš pateikiant užsakymą. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, kai galutinai pateikia užsakymą.
 • Parduotuvė neatsako už patirtus nuostolius (materialinius ar moralinius) tais atvejais, kai problemos buvo sukeltos Klientui neatsižvelgus į Taisyklių informaciją kuri yra viešai pateikiama šiame puslapyje.

II. Privatumo politika:

 • Klientas, norėdamas užsisakyti prekes iš Parduotuvės, turi užsiregistruoti, įvedant visą informaciją, kuri yra nurodoma registracijos formoje. Visi pažymėti laukai yra būtini tinkamam užsakymo vykdymui. Parduotuvė patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti Parduotuvės informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.
 • Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. Parduotuvė patvirtina, jog tokie duomenys bus naudojami tik prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. Parduotuvė įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Parduotuvės partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias, paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu. Visais kitais atvejais, tretiesiems asmenims, Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.
 • Klientas, užsiregistruodamas Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis tretiesiems asmenims, Pardutuvė atleidžiama nuo bet kokios, su tuo susijusios, atsakomybės.
 • Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai yra siunčiami iš interneto serverio).
 • Parduotuvė patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmeninių duomenų apsaugai.

III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos:

 • Klientas, apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
 • Suformavus prekių krepšelį, Klientas (jei jis dar nėra užsiregitravęs ir prisijungęs prie sistemos) turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą; pavardę; adresą, kuriuo bus pristatomos prekės; telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
 • Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu gali būti pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir kaina.
 • Paskutiniame žingsnyje sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinka jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidas, jei jų yra, prieš išsiunčiant užsakymą. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis. Kitu atveju bus laikoma, kad Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis.
 • Klientui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna visą informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna Parduotuvė. Kartu laikoma, jog tarp Kliento ir Parduotuvės yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto atsiskaitymo būdo apie atsiskaitymą už prekes.
 • Klientui pateikus užsakymą, Parduotuvės sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
 • Parduotuvė, gavusi pranešimą, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą už padarytą užsakymą, įsipareigoja įvykdyti užsakymą.
 • Kliento pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje, remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
 • Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis, prie užsakymo nurodytomis, sąlygomis.
 • Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.

IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas:

 • Kiekvienos Parduotuvės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
 • Parduotuvė nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje, savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.
 • Klientas sutinka, jog jam, elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.
 • Kainos Parduotuvėje ir užsakyme nurodomos Eurais.
 • Parduotuvė parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų, Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai raštu Parduotuvės nurodytu el. paštu arba telefonu, o Parduotuvė įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl Parduotuvės ar jos vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. Parduotuvei, per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame kodekse numatyta tvarka.
 • Parduotuvės įsipareigojimai prekių atžvilgiu:
  • Parduotuvė įsipareigoja perduoti prekes, kurios atitinka informaciją, nurodytą prie kiekvienos prekės.
  • Parduotuvė įsipareigoja pateikti Klientui užsakyme nurodytą prekių kiekį. Parduotuvė neatsako tais atvejais, kai perduotų prekių kiekis, nėra tikslus dėl to, jog Klientas neteisingai nurodė duomenis užsakyme, pateiktame Parduotuvei.
  • Parduotuvė visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.
  • Parduotuvė nurodo pristatymo laiką prie kiekvienos prekės, todėl Klientas, prieš darant užsakymą, turi atkreipti dėmesį į galimai skirtingus pristatymo terminus.
  • Parduotuvė įsiparegoja nurodyti visą informaciją susijusią su preke ir jos pristatymu bei susisiekti su Klientu tuo atveju, jeigu dėl nepriklausančių nuo Parduotuvės aplinkybių, nepavyksta atitinkamai atlikti pateikto užsakymo.
  • Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį ir siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

V. Prekių grąžinimas:

 • Perkant parduotuvėje, kiekvienam pirkėjui ir jo nupirktai, tinkamos kokybės, prekei suteikiama 14 dienų grąžinimo garantija nuo prekės gavimo dienos.
 • Norėdami grąžinti tinkamos kokybės prekę:
  • susisiekti el. paštu info@urbanfood.lt (iš anksto neperspėjus ir nesuderinus grąžinimo - prekės atgal nepriimamos);
  • paaiškinti priežastį ir prisegti pirkimo įrodymą.
 • Prekė turi būti nenaudota, su ženklinimo etiketėmis bei originalioje pakuotėje, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos.
 • Kiekvienai prekei suteikiama tiekėjo garantija gamybiniam brokui ir kitiems defektams, nesusijusiems su normaliu prekės naudojimu ir aplinkos poveikių. Kiekvienos prekės garantijos laiką galite rasti prekių aprašyme.
 • Norint grąžinti netinkamos kokybės prekę, atlikite aukščiau išvardintus žingsnius.
 • Parduotuvė įsipareigoja, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo prašymo gavimo dienos, pateikti motyvuotą rašytinį atsakymą.

VI. Apmokėjimo tvarka ir terminai:

 • Klientas atsiskaito, už savo užsakytas prekes, vienu iš Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete arba mokejimai.lt sistema.
 • Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant. Priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi, pagal Kliento užsakymą, prekių siuntinys pradedamas formuoti tik Parduotuvei gavus apmokėjimą už prekes.

VII. Prekių pristatymas:

 • Parduotuvė įsipareigoja nurodyti pristatymo terminus prie kiekvienos prekės. Tuo atveju, jeigu yra nesklandumu su pristatymu, Parduotuvė įsipareigoja susisiekti su Klientu ir rasti geriausią sprendimą.
 • Klientas įsipareigoja atkreipti dėmesį į nurodytą pristatymo terminą ir kreiptis į Parduotuvę tik tuo atveju, jeigu praėjo 24 valandos nuo pristatymo termino pabaigos.
 • Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą, bei asmenį, kuris priims prekes.
 • Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats nepriima, o jos buvo pristatytos nurodytu adresu, remiantis pateiktais duomenimis Užsakymo formoje, Klientas neturi teisės reikšti Parduotuvei pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
 • Klientas, užsakymo metu pasirinkęs prekes atsiimti įmonės būstinėje, privalo pateikti asmens dokumentą bei užsakymo kopiją. Parduotuvė, savo ruožtu, įsipareigoja informuoti Klientą, kai prekė bus paruošta.
 • Prekės, užsakytos Parduotuvėje, pristatomos šiais būdais:
  • per LP Express paštomatus;
  • atsiimant įmonės būstinėje.
 • Pasirinkę paslaugą LP Express paštomatai, turėsite galimybę iš sąrašo pasirinkti labiausiai tinkantį ar arčiausiai esantį LP Express paštomatą.
 • Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamos prekės, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai Parduotuvę.

VI. Kitos nuostatos:

 • Visi pranešimai Parduotuvei turi būti teikiami elektroniniu paštu info@urbanfood.lt arba telefonu +370 686 79321.
 • Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Parduotuvės vyksta valstybine kalba.
Rašyk
Skambink